consulting_placeholder

ako vlastne pracujeme?

Priebeh financovania

 • 60 minút

  prvé stretnutie

  Na prvom stetnutí si vypočujeme, aké je zadanie - teda čo vlastne potrebujete, aká je Vaša finančná pozícia a kedže ide o nákup nehnuteľnosti, to všetko vo vzťahu k požiadavkám predávajúceho. Každý je odborník na iné, preto sa pýtame a vysvetľujeme podľa úrovne Vašich znalostí a skúseností s hypotékou. 

 • nasledujúci deň

  vypracovanie ponuky

  Spravidla nasledujúci deň Vám vypracujeme ponuku financovania, ktorá obsahuje alternatívne možnosti úverov, usporiadané podľa nášho odporúčania s komentárom prečo a aké sú výhody jednotlivých volieb, vysvetlíme si detaily. Podľa zadaných údajov Vám vieme poradiť, či odporúčame podpisovať rezervačnú alebo iný druh záväzkovej zmluvy.

 • vyspíte sa na to

  výber banky a podanie žiadosti

  Dohodneme sa spolu na financujúcej banke, vhodnom načasovaní podania žiadosti o úver a sprievodnej dokumentácii. Žiadosť zostavíme a dohliadneme, aby mala všetky prílohy v ideálnej kvalite...či už dokladujúce Vašu bonitu alebo hodnotu zakladanej nehnuteľnosti. 

 • teraz je na rade banka

  spracovanie žiadosti a prvý výstup

  Ked' je úverová zložka kompletná (môže sa stať, že dokumentáciu je potrebné doplniť), je rad na schvalovateľovi v banke, aby rozhodol o výške úveru a jeho parametroch (podmienky ku čerpaniu, úroková sadzba, lehota splatnosti úveru). My samozrejme nenecháme nič na náhodu a proces sledujeme, mnohorazy aktívne komentujeme a vysvetľujeme.

 • ...asi o týždeň

  úverová ponuka

  Týždeň je priemerná lehota, schvaľovania v "solídnej" banke, pri kompletnej dokumentácii, ideálnom dlžníkovi a kvalitnej nehnuteľnosti v bezproblémovej lokalite. Takže príklad z učebnice, ktorý sa vyskytuje, ale život je, samozrejme iný. My to dobre poznáme, preto vieme nášho klienta pripraviť na reálny čas schvaľovania jeho financovania. V tejto fáze klienti v kľude a pohode podpisujú rezervačnú zmluvu.

 • úver je schválený

  podpis úverovej dokumentácie

  Po schválení úveru a prípadnom dolaďovaní jeho parametrov nasleduje podpis úverovej a záložnej dokumentácie. Klienti podpisujú kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti.

 • +7 dní alebo podľa potreby

  prvé a ďalšie čerpanie úveru

  Sedem dní je priemerná štatistická lehota, ktorá uplynie od podpisu úverovej a záložnej zmluvy a klienti v tejto lehote splnia štandardné požiadavky banky ku čerpaniu úveru, teda ak ho chcú aj hneď vyčerpať. Banka požaduje vkladovať záložnú zmluvu na katastri, poistiť nehnuteľnosť a vinkulovať poistné plnenie, dokladovať platbu vlastných peňazí, otvoriť účet. Koordinujeme tento proces a v jeho závere sa peniaze načerpajú v jednej alebo viac platbách (tranže). Obzvlášť developerské projekty majú svoje špecifiká.

 • kedykoľvek potom

  následný servis a poradenstvo

  Aj po vyčerpaní úveru ostávame s našimi klientami v kontakte. Banka požaduje splniť podmienky po čerpaní úveru, klientovi prichádza korešpondencia alebo život prináša zmeny... Je potrebné komunikovať s bankou o podmienkach úveru, navýšení čiastky, novej fixácii, mimoriadnej splátke alebo aj zmene zabezpečenia. Ochotne vždy poradíme.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?