Náklady na hypotéku

S hypotekárnym úverom súvisia viac alebo menej zrejmé a známe poplatky, ktoré tvoria súčasť tejto finančnej služby. Pred poskytnutím každej finančnej služby našich klientov dôsledne oboznamujeme s nákladmi, ktoré ich pri hypotéke alebo spotrebnom úvere čakajú. 

hypotéka

Jednorazový poplatok, ktorý banky účtujú veľmi rôzne a súvisí aj s ostatnými službami, ktoré v banke využívate. Môže byť nulový, ale aj 90, 150 eur alebo percentuálne 0,8% – 2,0%, spravidla s hornou hranicou povedzme 1.000 eur.

Nie je priamo poplatkom za hypotéku, ale veľmi úzko s ním súvisí. Ak totiž účet vo svojej hypo-banke nemáte, pravdepodobne budete mať vyšší úrok alebo budete platiť polatok za poskytnutie úveru. Mesačne počítajte, v závislosti od Vašej aktivity v banke, od 0 do 9 eur.

Povinná položka, ktorou si banka zabezpečí, že aj v prípade poistnej udalosti Vaša nehnuteľnosť nestratí na hodnote. Povinné je poistiť nehnuteľnosť; domácnosť a iné riziká su dobrovoľné. Ročne Vás poistenie stojí asi 0,1% hodnoty nehnuteľnosti.

Jedná sa o rizikové poistenie uzavreté na jedného alebo viac hypo dlžníkov. Je to dobrovoľná, ale užitočná forma ochrany  schopnosti splácať úver. Kryje riziká úrazu, choroby, invalidity, smrti, straty zamestnania…podľa výberu. V prípade udalosti poisťovňa buď platí splátky za dlžníka alebo vyplatí cely dlžný úver. Mesačne Vás stojí ~10% splátky.  

ZP je znalecký posudok k nehnuteľnosti, ktorá bude slúžiť ako zabezpečenie úveru. Cena je na dohode Vás, ako objednávateľa a znalca, ale za 1i byt si pripravte od 120 eur a za dom od 200 eur. V istých prípadoch posudok nebudete potrebovať. 

Tento poplatok je stanovený na 66 eur za štandardné konanie a platí sa za návrh na vklad záložného práva.  Pri nadobúdaní nehnuteľnosti ho zaplatíte ešte raz vo forme návrhu na vklad vlastníckeho práva.

V závislosti od výšky úveru, jeho splatnosti a úrokovej sadzby sa mesačne hypotéka spláca. Splátka v sebe zahŕňa platbu samotnej istiny úveru a úrokovú časť. Počas fixačnej periódy sa splátka nemení.

Je špeciálny poplatok za predčasné splatenie úveru, mimo stanovených lehôt, kedy sa neaplikuje. Väčšinou sa týka jednorázového splatenia pri predaji nehnuteľnosti alebo refinancovaní úveru do inej banky. Je stanovený zákonom vo výške skutočných nákladov banky, maximálne však 1% zo zostatku.

V podstate sa jedná o poplatky za zmenu zmluvných podmienok, rádovo okolo 150 eur, sankčné a iné poplatky podľa fantázie bankových úradníkov.

výpočet nákladov nemusí byť úplný; aktuálna výšku poplatkov sa nachádza v cenníkoch jednotlivých bánk

*ide o ilustratívny príklad, neslúži ako ponuka alebo odporúčanie na kúpu finančnej služby

Výška Mesačnej Splátky Úveru*

spotrebný úver

Jednorazový poplatok, ktorý banky účtujú rôzne a súvisí aj s ostatnými službami, ktoré v banke využívate. Môže byť nulový, ale aj 1,0 až 2,0%.

Nie je priamo poplatkom za spotrebný úver, ale úzko s ním súvisí. Ak totiž nie ste klientom v danej banke, pravdepodobne budete mať vyšší úrok alebo budete platiť polatok za poskytnutie úveru. Mesačne počítajte, v závislosti od Vašej aktivity v banke, od 0 do 9 eur.

Jedná sa o rizikové poistenie uzavreté na jedného alebo viac dlžníkov zo spotrebného úveru. Je to dobrovoľná, ale užitočná forma ochrany  schopnosti splácať úver. Kryje riziká úrazu, choroby, invalidity, smrti, straty zamestnania…podľa výberu. V prípade udalosti poisťovňa buď platí splátky za dlžníka alebo vyplatí cely dlžný úver. Mesačne Vás stojí od ~0,1% výšky úveru.  

V závislosti od výšky úveru, jeho splatnosti a úrokovej sadzby sa mesačne úver spláca. Splátka v sebe zahŕňa platbu samotnej istiny úveru a úrokovú časť. Úroková sadzba sa spravidla počas splatnosti spotrebného úveru nemení.

Je poplatok za predčasné splatenie úveru mimo jeho štandardný splátkový kalendár. Spravidla je to 0-1% zo sumy zostatku.

V podstate sa jedná o poplatky za zmenu zmluvných podmienok, rádovo okolo 50 eur, sankčné a iné poplatky podľa fantázie bankových úradníkov.

výpočet nákladov nemusí byť úplný; aktuálna výšku poplatkov sa nachádza v cenníkoch jednotlivých bánk

potrebujete ďaľšiee informácie?

Zatelefonujte našim špecialistom!